👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
DE RAAD -  decamere

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De Raad van de Camere

Sinds de proclamatie van onze toneelkring als de voortzetting van de Aloude Hoofdcamere vander Rhetorycken van den Heylichen Gheest heet ons bestuur De Raad.

De bestuursleden heten de raadsleden.

Dit zijn ze...


V.l.n.r. Maaike de Witte, Katja De Becker, Niek Van Leirsberghe, Prince van Ere schepen Hilde Decleer, hoofdman Peter De Becker, Pascal Taillaert, Katrien Beckers (), en Nadia Decock (foto Jürgen de Witte)

Peter De Becker: hoofdman

Nadia Decock: fiscaal (penningmeester)

Katrien Beckers (†): griffier (secretaris)

Pascal Taillaert: hoofd technische ploeg

Maaike de Witte: communication, sociale media en website

Katia De Becker: sponsoring en grime

Niek Van Leirsberghe: all around

Eed

De Eed is een bijkomend bestuursorgaan en bestaat uit de Prince van Ere, de bescherm(st)er van de Camere. Sinds 2015 wordt deze titel gevoerd door schepen Hilde Decleer.

Medewerkers

Jürgen de Witte: fotografie, website, sociale media en (foto)archief