👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
IN DE PERS -  decamere

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

In de pers

In zijn lange geschiedenis verscheen de Camere al talloze keren in de geschreven pers. Hieronder vind je een overzicht van een deel van die publicaties.

30 mei 2016 - B&B Stille Rust wordt o.a. aangekondigd in Het Nieuwsblad

Bron: Het Nieuwsblad

5 juni 2015 - Aan het succes van Brugsche Legendes - e bitje anders bekeken wordt een mooi artikel gewijd in het Brugsch Handelsblad. 

23 mei 2013 - In Tam-Tam editie Brugge verscheen een artikel over onze nieuwe productie Me Zien Ip Zoek, met een groepsfoto gemaakt tijdens een van de repetities.

23 mei 2013 - Me Zien Ip Zoek in Tam-Tam Brugge

10 juni 2012 - Ook in De Zondag verscheen een artikel over onze productie Oscar, waar de voorstelling van die dag ook in aangekondigd werd.

1 juni 2012 - Naar aanleiding van onze productie Oscar, de legendarische komedie van Claude Magnier in een nieuwe Brugse bewerking door onze hoofdman Peter De Becker en in een regie van Dirk Deckers, verschijnt een uitgebreid artikel in het Brugsch Handelsblad. Op de foto zijn al enkele van de hoofdrolspelers te herkennen.

27 mei 2011 - Twee weken voor de opvoering van Een Erte voa Brugge, volledig geschreven en geregisseerd door de hoofdman van de Camere, Peter De Becker, verschijnt onderstaand artikel in het Brugsch Handelsblad.

Een Erte voa Brugge - artikel Brugsch Handelsblad

9 december 2005 - Naar aanleiding van de opvoering van (M)oratorium, het eerste studentenstuk van de Camere in een regie van Jürgen de Witte, verschijnt onderstaand artikel in het Brugsch Handelsblad.

Aankondiging (M)oratorium in Brugsch Handelsblad

26 mei 2005 - Naar jaarlijkse gewoonte verzorgde de Camere in 2005 opnieuw het tafereel van het Laatste Avondmaal van de Heilig-Bloedprocessie. In een artikel over de processie dat nadien verscheen, vinden we op de foto onderaan 'de Karre' van de Camere terug. We kunnen huidig hoofdman Peter De Becker herkennen, die als Jezus de beker zegent, alsook Frans Grillet (tweede van links), Dirk Quataert (derde van links) en Jürgen de Witte (uiterst rechts).

Heilig-Bloedprocessie 2005 Detail Heilig-Bloedprocessie 2005

februari-maart 2004 - In het kader van het Brugse theaterfestival Theatertoeren brengt de Camere op 5 en 6 maart haar eerste jongerenstuk: Ongelikt. Hierover werd in het Nieuwsblad en Het Brugsch Handelsblad bericht.

Ongelikt in Het Nieuwsblad Ongelikt in het Brugsch Handelsblad